Posadzki

1. Wilgotność podłoża

Pomiar wilgotności posadzki możemy wykonywać wieloma metodami. Najdokładniejszy jest pomiar wagowo-suszarkowy, który mierzy zawartość wody w porach kapilarnych i żelowych, jednak niemożliwy do przeprowadzenia bezpośrednio na budowie. Próbka posadzki osuszana jest w specjalnej komorze w temperaturze 105°C i następnie ważona do momentu w którym jej waga przestanie się zmieniać. Różnica pomiędzy wagą początkową, a końcową to zawartość wilgoci. Istnieją również mierniki elektryczne, jednak wyniki pomiarów są mało wiarygodne, dlatego powinno się ich używać tylko jako pomiar wstępny w celu ustalenia miejsca do pobrania próbki jastrychu. Metoda karbidowa CM jest uważana za najbardziej optymalny pomiar przeprowadzany w miejscu wykonywanej usługi. Pomiar wykonywany tą metodą mierzy zawartość wody znajdującej się w porach kapilarnych- czyli bezpośrednio wpływających na posadzkę. O czym należy pamiętać, aby pomiar CM był wiarygodny:
- miernik powinien zostać zaaklimatyzowany przed dokonaniem pomiaru
- próbkę należy pobrać z dolnej części posadzki
- wagę pobranej próbki odpowiednio dobrać do „wieku” betonu

Dopuszczalne wartości przy których możemy układać podłogi drewniane - jastrych cementowy max. 2% CM, jastrych anhydrytowy 0,5% CM.

2. Równość posadzki

Pomiary wykonujemy przy pomocy łaty dwumetrowej i klina pomiarowego. Posadzka przy pomiarze łatą dwumetrową nie powinna wykazywać odchyłek od płaszczyzny większych niż 2-3 mm, chociaż niektóre żródła mówią o 5 mm. Natomiast niemiecka norma DIN 18202 precyzyjnie określa dopuszczalene nierówności posadzki na długości 1 m do 4 mm.

3. Wilgotność i temperatura pomieszczenia

Odpowiednia wilgotność i temperatura pomieszczenia oraz temperatura podłoża odgrywają istotną rolę dla prawidłowego wykonywania prac parkieciarskich. Prawidłowa wilgotność względna powietrza powinna wynosić 45-65%, a temperatura 18-22°C .Temperatura posadzki to minimum 15°C , jest to szczególnie ważne do prawidłowego wiązania kleju.

4. Badanie wytrzymałości posadzki na ścinanie

Pressomess to przyrząd którym wykonujemy badanie wytrzymałości posadzki na ścinanie. Przyrząd ten pozwala nam określić przydatność jastrychu, drewna, mas szpachlowych i wyrównawczych do montażu podłóg drewnianych, jak również do oceny gruntu i kleju. Wytrzymałość na ścinanie wyrażana jest N/mm2.

wartość na ścinanie w N/mm2 
Ocena posadzki(jastrychu)
poniżej 0,8   nie nadaje się do układania podłóg drewnianych
0,8-1,5 warunkowo nadający się po zastosowaniu specjalnych gruntów, mat
1,5-2,0 do normalnego użytkowania np. mozaika tradycyjna, parkiet
2,0-3,0 podłogi mocno obciążone
ok. 3,0 podłogi egzotyczne
ponad 3,5

podłogi wyjątkowo mocno obciążone(przemysłowe) np. w halach

Wymiary klocków drewnianych do pressomessu:
-długi klocek podporowy: 100*23*8-10 mm
-krótki klocek podporowy: 43,5*23*8-10 mm
-odstęp pomiędzy klockami: 22 cmProstszymi badaniami posadzki są: próba rysikowa, próba młotkowa i próba klejowa. Próba rysikowa polega na zarysowaniu posadzki przy użyciu rysika Ri-Ri i specjalnego szablonu. Jeżeli zarysowania są ostre i płytkie, a linie łączące(rogi) niezaokrąglone i nieposzarpane(całe) posadzka nadaje się do układania podłogi. Próba młotkowa polega na uderzeniu obuchem młotka o ciężarze ok. 0,5-0,8 kg pod kątem ok.45 stopni. Jeżeli na powierzchni jastrychu powstanie małe wgłębienie, to próba świadczy o wystarczającej jego twardości, w przypadku oderwania się kawałka podłoża(nawet niewielkiego) kwalifikuje je do naprawy. Próba klejowa polega na przyklejeniu elementu drewnianego np. klepki parkietu, pozostawieniu do wyschnięcia, a następnie odbiciu go od podłoża za pomocą młotka. Jeśli w wyniku przeprowadzonej próby klepka łatwo odspoiła się od posadzki, a grubość warstwy jastrychu znajdująca się na niej to max. 0,2-0,4 mm podłoże kwalifikuje się do naprawy.

5. Badanie posadzki na ściskanie(twardość posadzki)

Młotek Schmidta to przyrząd do nieinwazyjnego badania posadzki(betonu) na ściskanie. Badanie przeprowadzone za pomocą tego urządzenia daje nam możliwość ustalenia klasy betonu i dopasowanie do niej odpowiedni rodzaj podłogi drewnianej. W przypadku drewna krajowego typu parkiet, mozaika i.t.p. wynik pomiaru to min. 20Mpa, deski lite, drewno egzotyczne min. 30Mpa.

6. Badanie posadzki na odrywanie pull-off

To kolejna metoda, którą możemy wykorzystać przy ocenie przydatności posadzki pod podłogi drewniane . Przed badaniem pull-off powierzchnię badanej posadzki(podłogi) należy oczyścić, a następnie za pomocą frezu nacinamy do ok. połowy grubości. Następnie odtłuszczony krążek przyklejamy na nafrezowaną powierzchnię i czekamy ok. 15-20 minut. Potem za pomocą klucza przekręcamy śrubę pomiarową do momentu oderwania krążka pomiarowego i odczytujemy wartość, która określa wytrzymałość posadzki na odrywanie. Badaniem tym możemy ocenić wytrzymałość samej posadzki oraz po jej wzmocnieniu. Również pomocna jest przy ocenie użytego kleju do układania podłóg (przyczepności- adhezji) jak i układu drewno-klej-posadzka. Minimalna wartość wytrzymałości nie powinna mniejsza niż ok. 1,0 MPa w przypadku parkietu i 1,5 MPa deski, wynik niższy świadczy o konieczności wzmacniania podkładu.

BUDOMAX S.C.
Jarosław Antonowicz

 

Telefony:

 +48 605 330 318


e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zeskanuj wizytówkę:

strona firmowa budomax